Tuesday, September 10, 2019

Báo Một Thế Giới: Đừng để mất cán bộ vì những sai phạm trong quản lý đô thị

Làm việc với Quận ủy Liên Chiểu - địa phương xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý trật tự đô thị, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh 'đừng để mất cán bộ vì những sai phạm trong quản lý đô thị'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/dung-de-mat-can-bo-vi-nhung-sai-pham-trong-quan-ly-do-thi-121041.html

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Đến nay, toàn quận Liên Chiểu đã tinh giản 22 biên chế, thực hiện sáp nhập và hợp nhất chức danh, giảm được 3 đầu mối cơ quan, 6 vị trí cấp trưởng và phó.

Quận này cũng đang tập trung tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm được dư luận và nhân dân quan tâm; xử lý các vấn đề nổi cộm bức xúc, nhất là trên lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, giải tỏa đền bù. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên vi phạm.

Theo Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: thời gian qua, việc quản lý trật tự đô thị ở quận Liên Chiểu là hết sức khó khăn, vì vậy đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu cần phải làm tốt và chặt chẽ vấn đề này.

“Chúng ta đừng để mất cán bộ vì những sai phạm trong quản lý đô thị. Vì vậy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu phải coi đây là bài học trong công tác quản lý nhà nước về vấn đề này”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trong công tác cán bộ, Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu địa phương phải lựa chọn, đề xuất những người có phẩm chất chính trị, tầm nhìn khoa học nhưng điều quan trọng hơn là phải thực sự quan tâm đến người dân, thấu cảm với những khó khăn, bức xúc của người dân.

Tin, ảnh: Thạch Châu

Tìm kiếm:✨

  • Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Trương Quang Nghĩa, Liên Chiểu, Quận ủy, Trật tự đô thị, Phẩm chất chính trị, Thấu cảm, Sai phạm, Bí thư, Tinh giản, Đà Nẵng, Nổi cộm, Thi hành kỷ luật, Đô thị, Đảng viên, Bài học, Hợp nhất, Sáp nhập, Đền bù, Đầu mối