Monday, September 9, 2019

Báo Một Thế Giới: Thủ tướng kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và UB kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/thu-tuong-ky-luat-chu-tich-va-pho-chu-tich-tinh-dak-nong-120948.html

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bị khiển trách - ảnh: PLO

Theo đó, tại quyết định 1144/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và UB kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định 1142/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và UB kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định 1143/QĐ/TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Thế Nhữ, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác giai đoạn 2004-2011 và UB kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định 1145/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Luyện, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác giai đoạn 2004 - 2011 và UB kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo kết luận của UB Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32, ông Nguyễn Bốn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trực tiếp ký quyết định cho thuê đất, giao rừng, bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật.

Ông Trương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; trực tiếp ký một số quyết định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Bốn và ông Tùng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn; cảnh cáo đối với ông Trương Thanh Tùng; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nhữ và ông Luyện.

Lam Thanh

Tìm kiếm:✨

  • UB Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh Đắk Nông, Đỗ Thế Nhữ, Nguyễn Bốn, Nguyễn Đức Luyện, Quyết định 1145/QĐ-TTg, Quyết định 1142/QĐ-TTg, Trương Thanh Tùng, Thi hành kỷ luật, Đăk Nông, Khiển trách, Ban cán sự đảng, Khuyết điểm, Cảnh cáo, Cho thuê đất, Kỷ luật, Tỉnh ủy viên, Quá trình công tác, Rừng, Nhiệm kỳ