Monday, September 30, 2019

Báo KTĐT: Quận Thanh Xuân hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở

Chiều 30/9, UBND quận Thanh Xuân đã tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn quận năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-hoan-thanh-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-353780.html

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Theo đó, kết quả, toàn quận có 83.729 hộ, tương đương 293.524 nhân khẩu, quy mô hộ trung bình là 3,5 người/hộ; mật độ dân số khoảng 32.292 người/km2; diện tích bình quân nhà ở đầu người là 27.1m2.

Tỷ lệ dân số thuộc dân tộc Kinh chiếm 99,2%, còn lại các dân tộc khác; tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 99,9%; tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân, chưa có vợ/chồng là 27,6%, có vợ/chồng là 66,7%, các tình trạng khác (góa, ly hôn, ly thân) là 5,7%; tỷ lệ hộ đang ở nhà chung cư là 38,6%, nhà riêng lẻ là 61,4%.

Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân Đỗ Thị Chinh cho biết, những số liệu về dân số, nhà ở trong toàn quận, bước đầu đã giúp TP, quận và phường nắm thông tin cơ bản về dân cư, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Nhân dịp này, 79 tập thể, cá nhân đã được UBND TP, Cục Thống kê TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Hồng Thái

Tìm kiếm:✨

  • Điều tra dân số, UBND Quận Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Dân tộc Kinh, Tổng kết công tác, Góa, Mật độ dân số, Ly thân, Nhà ở, Nhà chung cư, Nhân khẩu, Khen thưởng, Riêng lẻ, Biểu dương, Đầu người, Dân số, Xây dựng kế hoạch, Ly hôn, Ủy ban nhân dân thành phố, Dân cư