Sunday, September 29, 2019

Báo KTĐT: Hà Nội hoàn thành 10/38 dự án xử lý cấp bách đê điều

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả triển khai công tác khắc phục các sự cố đê điều do ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-hoan-thanh-1026-du-an-xu-ly-cap-bach-de-dieu-353679.html

Một vị trí sạt lở thuộc đê hữu Hồng

Theo đó, năm 2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 gây mưa lũ lớn trên địa bàn TP, nhiều công trình đê điều, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Để khắc phục kịp thời các sự cố, hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi do mưa lũ gây ra, UBND TP đã chỉ đạo xử lý cấp bách, trong đó, giao Sở NN&PTNT thực hiện 26 dự án, huyện Chương Mỹ 5 dự án, huyện Quốc Oai 7 dự án.

Về tiến độ thực hiện các dự án, đối với các dự án Sở NN&PTNT được giao thực hiện: Đã hoàn thành 3/26 dự án; 2/26 dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị thi công; 21/26 dự án đang triển khai thi công. Đối với các dự án UBND huyện Chương Mỹ được giao thực hiện: Đã hoàn thành 2/5 dự án; 1/5 dự án thi công được 10% khối lượng; 1/5 dự án thi công được 20% khối lượng và 1/5 dự án thi công được 60% khối lượng. Đối với các dự án UBND huyện Quốc Oai được giao thực hiện: Đã hoàn thành 5/7 dự án; 1/7 dự án thi công được 99% khối lượng; 1/7 dự án thi công được 95% khối lượng.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự quy định tại Văn bản số 4160/UBND-KT ngày 25/8/2017 của UBND TP, làm cơ sở để TP cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các Ban quản lý dự án: Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực triển khai thực hiện các hạng mục công việc đảm bảo đúng tiến độ và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện, khối lượng thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công đảm bảo công trình hoàn thành đúng thời hạn.

Đối với những công trình đã thi công xong, khẩn trương bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, đưa vào sử dụng theo đúng quy định, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2019 và các năm tiếp theo.

Lâm Nguyễn

Tìm kiếm:✨

  • Đê điều, Sở NN&PTNT, Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ, UBND huyện Quốc Oai, Cấp bách, Đê, Thủy lợi, Quốc Oai, Lụt, Khối lượng, Mưa lũ, Thi công, Sạt lở, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý dự án, Tiến độ, Trình tự, Vật tư, Hư hỏng