Sunday, September 29, 2019

Báo KTNT: Can Lộc và Thành phố Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/9, đoàn công tác liên ngành Trung ương do Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Nguyễn Minh Tiến dẫn đầu đã đi thẩm định về việc đề nghị công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM, TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/can-loc-va-thanh-pho-ha-tinh-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-post30860.html

10 năm xây dựng NTM, toàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã làm mới và nâng cấp hơn 850 km đường GTNT, vận động 11.403 hộ hiến 649.927m2 đất, tháo dỡ 89.521m tường rào; xây dựng, nâng cấp 121 công trình trường học, xây mới 16 trụ sở, 19 hội trường, 194 nhà văn hóa thôn...

Toàn huyện đã thành lập mới 893 mô hình sản xuất các loại cho doanh thu từ 100 triệu trở lên (bình quân 40 mô hình/xã) trong đó 60 mô hình quy mô lớn cho doanh thu trên 01 tỷ đồng/năm,107 mô hình quy mô vừa cho doanh thu từ 500 đến dưới 01 tỷ đồng và 722 mô hình quy mô nhỏ cho doanh thu từ 100 -500 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2019 đạt hơn 36 triệu đồng/người (tăng 26,7 triệu đồng so với năm 2011)…

Đoàn công tác đến thăm vườn mẫu của gia đình ông Bùi Đình Bồi, thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc, Can Lộc.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Can Lộc là hạ tầng KT-XH, hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư mạnh mẽ, tạo ra sự đột phá trong bộ mặt đô thị, nông thôn và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhờ có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực phù hợp, huy động được sự vào cuộc của người dân và toàn xã hội. Đặc biệt, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được Can Lộc tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 185/185 thôn/21 xã đã xây dựng phương án triển khai, trong đó 21 thôn đạt 10/10 tiêu chí. Bên cạnh đó, có 804 vườn hộ đã và đang xây dựng mô hình vườn mẫu, trong đó 290 vườn đã đạt chuẩn.

Mô hình dưa lưới thành công trên đất Can Lộc

Đến nay, Can Lộc có 21/21 xã đã đạt chuẩn NTM một cách thuyết phục, có tính bền vững; các xã sau khi đạt chuẩn đều tiếp tục nỗ lực nâng mức chuẩn, nhất là về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đối với TP Hà Tĩnh, 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, TP Hà Tĩnh có 6/6 xã đã đạt chuẩn, 8/10 phường đạt văn minh đô thị, thu nhập người dân khu vực nông thôn đạt trên 36 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hài lòng về kết quả xây dựng NTM ở TP Hà Tĩnh trên 90%

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có tính kết nối với đô thị, nhất là hệ thống đường giao thông với nhiều tuyến đạt trên mức chuẩn, được thảm nhựa; cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn được đầu tư khang trang…

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh xanh, sạch, đẹp.

Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn khảo sát thực tế tại nhà văn hóa thôn Thắng Lợi, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh.

Các địa phương ở TP. Hà Tĩnh đã huy động đủ nguồn lực, đảm bảo không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Qua khảo sát thực tế hiện trạng cơ sở hạ tầng KT-XH, đời sống dân sinh, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn Can Lộc và Thành phố Hà Tĩnh, các thành viên đoàn thẩm định Trung ương ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM của các địa phương; chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng tiêu chí và các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để Tổ công tác liên ngành của Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM Trung ương báo cáo với Hội đồng thẩm định quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Can Lộc và TP Hà Tĩnh Chánh văn phòng điều phối NTM TW Nguyễn Minh Tiến đề nghị Can Lộc và TP Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện, nâng cao một số nội dung của tiêu chí; tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo, số liệu thể hiện rõ hơn những kết quả làm được, giải pháp phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, quan tâm đến vấn đề rác thải, thu nhập người dân… Đối với một số nội dung thể hiện sự hài lòng của người dân chưa đạt mức tối đa, cần làm rõ vì sao và có giải pháp xử lý kịp thời...

Trên cơ sở thực tế và báo cáo, hồ sơ, Tổ công tác liên ngành của Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM Trung ương sẽ báo cáo với Hội đồng thẩm định quốc gia xét công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM và TP Hà Tĩnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2019.

Trước đó (ngày 24/9), Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh đã họp bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn và TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Trà Giang

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc, Nguyễn Minh Tiến, Thôn Sơn Bình, Thôn Thắng Lợi, OCOP, KT-XH, GTNT, Thạch Đồng, Nông thôn, Thượng Lộc, Thạch Hạ, Kiểu mẫu, Điều phối, Liên ngành, Hà Tĩnh, Nhà văn hóa, Tiêu chí, Chánh văn phòng