Monday, September 9, 2019

Báo Infonet: Cao Bằng: Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ TTHC thay cán bộ, công chức

Việc bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa thay cho cán bộ, công chức sẽ tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Infonet, nguồn bài: https://infonet.vn/cao-bang-nhan-vien-buu-dien-tiep-nhan-ho-so-tthc-thay-can-bo-cong-chuc-post312484.info

Ngày 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh.

Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Cao Bằng diễn ra sáng 9/9/2019.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử…

Trung tâm Hành chính công tỉnh Cao Bằng đặt tại tầng 1 của tòa nhà Bưu điện tỉnh.

Theo ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính…

Việc đặt trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại trụ sở của bưu điện và bố trí nhân viên bưu điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn giản thay cho cán bộ công chức là một trong những nội dung trong Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” được Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.

Đề án này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, xin ý kiến các bộ, ngành địa phương, và đã nhận được sự nhất trí rất cao. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Ngoài Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng xem xét cho phép triển khai thí điểm tại cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. Bưu điện tỉnh Cao Bằng sẽ xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Được biết, ngay trong quá trình Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” đang được xây dựng để trình Thủ tướng, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai.

Hiện nay, việc đặt trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã tại trụ sở của bưu điện, và bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thay cho cán bộ công chức đã được triển khai tại 20 tỉnh/thành phố gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bắc Kạn, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Dương.

Trong đó, đã có 12 tỉnh đặt trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại bưu điện; 15 huyện và 40 xã đặt bộ phận một cửa tại bưu điện.

Sắp tới sẽ có thêm 7 tỉnh đặt trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại bưu điện, 13 huyện và 63 xã đặt bộ phận một cửa tại bưu điện. Các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ trương để triển khai trong thời gian tới.

Hoạt động này phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, góp phần tiết kiệm chi phí cho các địa phương và tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Bình Minh

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, Nhân viên bưu điện, Đinh Như Hạnh, Bưu chính, Cải cách hành chính, Hoàng Xuân Ánh, Bưu điện, UBND tỉnh Cao Bằng, Công ích, Cao Bằng, Thủ tục hành chính, Một cửa, Bưu Điện Việt Nam, Tinh giản, Tinh gọn, Bộ thông tin và truyền thông, Cán bộ công chức, Công chức, Thống nhất chủ trương, Thay cho