Tuesday, September 10, 2019

Báo Hà Tĩnh: TP Hà Tĩnh đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận hoàn thành chương trình NTM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/tp-ha-tinh-de-nghi-cong-nhan-hoan-thanh-nhiem-vu-nong-thon-moi/178916.htm

Những tuyến đường NTM khang trang, sạch đẹp và không thể thiếu màu xanh tại xã Thạch Đồng.

Qua tổng hợp, đánh giá, thẩm tra của đơn vị liên quan, đến nay, TP Hà Tĩnh có 5/6 xã về đích NTM; xã Thạch Đồng đạt 20/20 tiêu chí; kinh tế tăng trưởng mức cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36,68 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,05%...

Địa phương đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh điều hành cuộc họp lấy ý kiến về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành chương trình NTM.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận đã tập trung vào các nội dung về quy hoạch, thu nhập bình quân đầu người/năm, mức độ hài lòng của người dân… Theo đó, các nội dung đều đảm bảo theo quy định.

Có 59/59 (đạt 100%) ý kiến bỏ phiếu từ các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Hà Tĩnh và lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành chương trình NTM.

59/59 đại biểu nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành chương trình NTM.

Hiện, địa phương đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành chương trình NTM.

Thành Chung

Tìm kiếm:✨

  • MTQG, NTM, UBND TP Hà Tĩnh, Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh, Thành phố trực thuộc, Cuộc họp, Lấy ý kiến, Thành chung, Hà Tĩnh, Thu nhập bình quân đầu người, Thu nhập bình quân, Ban hành quy định, Ban chỉ đạo, Thẩm quyền, Bí thư thành ủy, Kết cấu hạ tầng, Nhất trí, Nông thôn, Thẩm tra