Sunday, September 15, 2019

Báo Hà Tĩnh: Hà Tĩnh thẩm định 220 công trình vốn ngân sách, cắt giảm 20,58 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hà Tĩnh tiếp tục kiểm soát tốt công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng đồng thời tránh thất thoát lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/kinh-te/ha-tinh-tham-dinh-220-cong-trinh-von-ngan-sach-cat-giam-20-58-ty-dong/179088.htm

Chủ đầu tư trình 787 tỷ đồng, cắt giảm 20,58 tỷ đồng

Dự án xây dựng Trường Mầm non xã Thạch Bình cắt giảm gần 70 triệu đồng sau quá trình thẩm định báo cáo.

Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) Trần Hữu Phúc cho biết: “Trong quá trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công sau thiết kế cơ sở của dự án xây dựng có vốn ngân sách nhà nước, các nội dung như: bóc tách khối lượng thiết kế sai; áp đơn giá không phù hợp với thời điểm lập; giải pháp thiết kế không hợp lý; không phù hợp với thiết kế cơ sở đã thẩm định; chi phí xây dựng thiếu hợp lý… đã kiến nhiều công trình bị “đội giá”, cần phải xem xét, sữa chữa lại một cách phù hợp”.

Dự án xây dựng Trường Mầm non xã Tùng Ảnh do UBND xã Tùng Ảnh làm chủ đầu tư có quy mô 2 tầng với 8 phòng học và hệ thống công trình phụ đi kèm như sân bãi, hàng rào… với tổng mức dự toán ban đầu là 6 tỷ 205 triệu đồng.

Sau khi tiến hành thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán công trình, Phòng Quản lý hoạt động xây dựng đã cắt giảm số tiền 718 triệu đồng do áp dụng sai định mức đơn giá tại thời điểm lập dự toán.

Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động xây dựng xem xét các báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công sau thiết kế cơ sở.

Dự án xây dựng Trường Mầm non xã Thạch Bình với tổng mức dự toán ban đầu là 5 tỷ 4 trăm triệu đồng. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng đã hướng dẫn cập nhật lại dự toán công trình do áp sai đơn giá xây dựng; điều chỉnh một số hạng mục sai với thiết kế cơ sở đã được duyệt; giá trị dự toán bị cắt giảm gần 70 triệu đồng.

Trong 8 tháng năm 2019, Phòng Quản lý hoạt động xây dựng đã thẩm định 220 công trình có vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư các dự án do chủ đầu tư trình lên là 787 tỷ đồng; mức sau khi thẩm định là 766,42 tỷ đồng, giảm 20,58 tỷ đồng (có tỷ lệ cắt giảm là 2,61%).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thẩm định dự án xây dựng, chống thất thoát lãng phí ngân sách

Công tác thẩm định của Sở Xây dựng đã góp phần đưa hoạt động của đơn vị tư vấn từng bước đi vào nề nếp; hạn chế đáng kể các lãng phí trong khâu thiết kế đồng thời làm tăng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng.

Vì vậy, Sở Xây dựng Hà Tĩnh thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý để các tổ chức, cá nhân có điều kiện thuận lợi tham khảo phục vụ cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, tránh các sai sót trong quá trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công sau thiết kế cơ sở.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý để các tổ chức, cá nhân kịp thời tham khảo phục vụ việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đồng thời, Sở Xây dựng đã thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân và chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Hoạt động này giúp các chủ đầu tư có thể xem xét, lựa chọn được các nhà thầu đủ năng lực, đáp ứng chất lượng thiết kế, để thi công xây dựng các công trình có hiệu quả, chất lượng.

Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) Trần Hữu Phúc cho biết: “Thời gian tới, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình đầu tư xây dựng tiếp tục tuân thủ chặt chẽ hơn nữa nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản liên quan về công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định; chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện xây dựng...”.

Thái Oanh

Tìm kiếm:✨

  • Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Trần Hữu Phúc, UBND xã Tùng Ảnh, Vốn ngân sách, Thái Oanh, Luật Đầu tư công, Bản vẽ, Đơn giá, Dự toán, Thi công, Cắt giảm, Thẩm định, Sở Xây dựng, Nhà thầu, Công trình phụ, Dự án đầu tư xây dựng, Quản lý chất lượng, Khối lượng, Thi công xây dựng, Thất thoát