Friday, September 13, 2019

Báo Giao Thông: Bộ xây dựng gỡ khó cho tuyến metro số 1 TP.HCM

Bộ Xây dựng vừa có đánh giá nội dung của hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/bo-xay-dung-go-kho-cho-tuyen-metro-so-1-tphcm-d434677.html

Ngày 13/9, Bộ Xây dựng đã có đánh giá nội dung của hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM

Căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh của Sở GTVT TP.HCM, dự án metro số 1 được đề xuất điều chỉnh với nhiều nội dung, gồm bình đồ hướng tuyến, thông số kỹ thuật dự án và quy mô xây dựng.

Bộ Xây dựng đánh giá nội dung của hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án cơ bản đầy đủ các nội dung theo quy định. Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế có trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh thiết kế cơ sở theo yêu cầu của tư vấn thẩm tra và yêu cầu tại kết quả thẩm định để đủ điều kiện phê duyệt.

Đối với những vị trí tuyến điều chỉnh cục bộ, Bộ Xây dựng góp ý Sở GTVT TP.HCM cần rà soát, đối chiếu sự phù hợp quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành liên quan đã được phê duyệt nhằm đảm bảo đủ điều kiện trình phê duyệt dự án.

Bộ Xây dựng cũng nêu vấn đề cần làm rõ khả năng kết nối giữa tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác, cùng hệ thống giao thông công cộng tại thành phố.

"Chủ đầu tư cần phối hợp và cập nhật kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan để đảm bảo tính khả thi và đồng bộ về yêu cầu kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án" - văn bản nêu.

Theo Bộ Xây dựng, thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án xây dựng tuyến metro số 1 áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp. Tuy nhiên, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế cần rà soát, cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mới thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.

Dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài 19,7km, gồm 11 ga trên cao, ba ga ngầm và một depot. Trong tờ trình gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch đầu tư mới đây, UBND thành phố cho biết tuyến metro số 1 sẽ lùi thời gian khai thác đến quý 4/2021 thay vì cuối năm 2020 như dự kiến.

Đ.L

Tìm kiếm:✨

  • Metro số 1, Bến thành, Metro, Suối Tiên, Tiêu chuẩn xây dựng, Sở GTVT Tp.HCM, Bộ xây dựng, Tuyến đường sắt, Quy hoạch ngành, Quy chuẩn, Dự án đầu tư xây dựng, Quy hoạch xây dựng, Gỡ, Thẩm định, Hệ thống giao thông, Của dự án, Thông số kỹ thuật, Tính khả thi, Ga, Hạ tầng kỹ thuật