Friday, September 27, 2019

Báo GD&TĐ: Hà Nội tạm dừng kế hoạch thu học phí không dùng tiền mặt

Sau khi ban hành kế hoạch 4191 về việc triển khai thu học phí không bằng hình thức không dùng tiền mặt, Sở GĐ&ĐT Hà Nội đã thông báo tạm dừng kế hoạch này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-tam-dung-ke-hoach-thu-hoc-phi-khong-dung-tien-mat-4036366-v.html

Ảnh minh họa.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc thực hiện thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 4191/KH-SGDĐT ngày 20/9/2019 về việc triển khai thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt trong ngành GD-ĐT Hà Nội.

Để đảm bảo triển khai thống nhất trên toàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện thu phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, Sở GD&ĐT thông bao các đơn vị tạm dừng việc triển khai Kế hoạch 4191.

Kế hoạch sẽ được điều chỉnh và triển khai thực hiện theo chỉ đạo bằng văn bản của UBND TP.

Vân Anh

Tìm kiếm:✨

  • Sở GĐ, ĐT Hà Nội, GD-ĐT, Học phí, Sở GD, Tiền mặt, Ủy ban nhân dân thành phố, Phương thức, Thu phí, Ban hành, Hình thức, Tạo điều kiện, Kế hoạch, Thống nhất, Văn bản, Thông báo, Điều chỉnh, Thuận lợi