Friday, September 13, 2019

Báo Doanh Nghiệp: Làm sao trồng 10 cây táo thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây?

Trong một khu vườn có 5 hàng táo, mỗi hàng có 4 cây nhưng cả vườn chỉ có tất cả 10 cây táo. Vậy chủ vườn đã trồng bằng cách nào?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Không gian - Kiến trúc, được chúng tôi tổng hợp từ báo Doanh Nghiệp, nguồn bài: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/lam-sao-trong-10-cay-tao-thanh-5-hang-moi-hang-4-cay/20190913042723640

Câu đố như sau: Làm sao để trồng 10 cây táo thành 5 hàng và mỗi hàng có 4 cây?

Ảnh: Internet

Đáp án:

Trồng theo hình ngôi sao.

Ảnh: Internet

Ngọc Vân (Tổng hợp)

loading...

Tìm kiếm:✨

  • Câu đố, Ngọc Vân, Hình ngôi sao, Táo, Đáp án, Khu vườn, Vườn, Tổng hợp