Tuesday, September 17, 2019

Báo Công Thương: Quảng Ngãi: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch

Sáng 17/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn; dân dụng và công nghiệp về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/quang-ngai-ty-le-gia-i-ngan-vo-n-da-u-tu-cong-cha-m-so-vo-i-ke-hoa-ch-125321.html

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh còn chậm so với kế hoạch.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của tỉnh hơn 5.494 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương hơn 1.546 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình Muc tiêu quốc gia hơn 652 tỷ đồng; vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu hơn 503 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 150 tỷ đồng; vốn ODA 310 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 3.063 tỷ đồng, vốn quỹ đất 675 tỷ đồng và vốn xổ số kiến thiết 85 tỷ đồng). Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng phân bổ trên 670 tỷ đồng từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 để tăng chi đầu tư cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Tính đến ngày 30/8/2019, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân được 2.520 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch vốn đã giao. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 1.838 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 681 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch giao. Riêng về nguồn vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019, đã giải ngân được hơn 368/559 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch vốn.

Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi

Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi, tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn tại các Ban quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh đạt rất thấp. Tính đến ngày 30/8/2019, chỉ có Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giải ngân đạt trên 50% (giải ngân đạt 170/340 tỷ đồng), còn lại các ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đều thực hiện dưới 50% kế hoạch. Trong đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đạt 49% (giải ngân đạt 387/792 tỷ đồng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đạt 49% (giải ngân đạt 121/247 tỷ đồng) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn mới giải giân chỉ có 17% kế hoạch (giải ngân đạt 72/427 tỷ đồng).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý phải có kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể cho từng dự án; định kỳ trực báo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nghiệm thu lên phiếu giá để giải ngân các dự án, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn năm 2018 chuyển sang năm 2019 và các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, lưu ý tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như: đập ngăn mặn Trà Bồng, vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn, 3 dự án khẩn cấp vốn trung ương và dự án khắc phục khẩn cấp thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi; đường trị Bình - Dung Quất; cầu Cửa Đại; khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh; cảng Bến Đình; nâng cấp mở rộng đường Quảng Ngãi - chợ Chùa,…

Thành Long

Tìm kiếm:✨

  • KKT, Giải ngân, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Dung quất, Cảng Bến Đình, Vốn đầu tư, Chợ Chùa, Đường Quảng Ngãi, Trần Ngọc Căng, Ban quản lý dự án, Công trình giao thông, Cầu Cửa Đại, Dân dụng, Vốn ngân sách, Khu kinh tế dung quất, Quảng Ngãi, Trà Bồng, Đảo Lý Sơn, Khu công nghiệp, Đầu tư xây dựng