Thursday, September 26, 2019

Báo Công Lý: Quảng Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có Kết luận số 517 KL/TU về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/quang-ninh-co-9-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-duoc-sap-nhap-314342.html

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã tại 5 địa phương là: Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Uông Bí.

Cụ thể như sau:

Đối với huyện Hải Hà: Thực hiện sáp nhập xã Phú Hải, xã Quảng Trung, xã Quảng Điền vào thị trấn Quảng Hà; sáp nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh; xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa.

Đối với huyện Bình Liêu: Thực hiện sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu nhằm nâng cấp, mở rộng, tạo không gian phát triển cho thị trấn Bình Liêu (theo phương án 2 đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Báo cáo số 474-BC/BCSĐ ngày 20/9/2019).

Đối với huyện Tiên Yên: Thực hiện sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực.

Đối với huyện Đầm Hà: Thực hiện sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân.

Đối với thành phố Uông Bí: Thực hiện sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương.

Thời gian hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước 30/12/2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chủ trương sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn

Đến đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc bố trí, sắp xếp ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định và có tính tới yếu tố đặc thù sau sắp xếp đến năm 2025 theo đúng chủ trương, hướng dẫn của Trung ương. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức khối nhà nước tại các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định.

Đến đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cơ bản bố trí, sắp xếp các chức danh đang được bảo lưu chức danh và chế độ của chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định. Hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư trước bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về trụ sở: Trước mắt sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có phù hợp với đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.

Về giáo dục: Trước mắt giữ ổn định các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn hiện có và thực hiện lộ trình sắp xếp đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân, nâng cao chất lượng dạy và học.

Về y tế: Thực hiện lộ trình sắp xếp lại các trạm y tế, phân trạm phù hợp đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, y bác sỹ nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân. Những nơi đang được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù theo chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh cần được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi theo quy định trong quá trình sắp xếp.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chủ trương về việc cho lập Đề án nghiên cứu tổng thể việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ để sớm báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền xem xét.

Trang Vân

Tìm kiếm:✨

  • Thị trấn Bình Liêu, Hội Mặt trận Tổ quốc, Đơn vị hành chính, Dôi dư, Cấp xã, Sáp nhập, Thị Trấn Quảng Hà, Đại Dực, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đầm Hà, Điền Công, Tình Húc, Tiên Yên, Bình Liêu, Thống nhất chủ trương, Quảng Lợi, Quảng Thắng, Quảng Trung, Quảng Minh, Quảng Tân