Tuesday, September 17, 2019

Báo Công Luận: Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 10 dự án

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 của 5 tỉnh, thành phố với số tiền hơn 173 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/thu-tuong-quyet-dinh-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-10-du-an-post68060.html

Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 10 dự án của 5 tỉnh, thành phố. Trong ảnh: Một góc TP Cần Thơ

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 giữa 10 dự án của 5 địa phương là: Bắc Giang, Hà Nam, Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 số tiền là 173,404 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn điều chuyển của các dự án theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố căn cứ danh mục và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được điều chỉnh thông báo cho các đơn vị theo quy định; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để kiểm tra tình hình thực hiện; chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương giải ngân số vốn được điều chỉnh đảm bảo hiệu quả đầu tư.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Giải ngân, Vốn nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư, Thành phố Cần Thơ, Điều chuyển, Trung hạn, Danh mục, Đồng Tháp, Bắc Giang, Hà Nam, Thủ tướng chính phủ, Ngân sách, Bộ tài chính, Cà Mau, Thủ tướng, Cần Thơ, Kế hoạch, Điều chỉnh, Nội bộ, Vốn