Thursday, September 26, 2019

Báo Chính Phủ: Thành lập một số đơn vị hành chính 3 tỉnh: Lào Cai, Hải Dương, Quảng Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết thành lập một số đơn vị hành chính thuộc 3 tỉnh: Lào Cai, Hải Dương, Quảng Ninh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/thanh-lap-mot-so-don-vi-hanh-chinh-3-tinh-lao-cai-hai-duong-quang-ninh/376013.vgp

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ 681,37 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 81.857 người của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; đồng thời, thành lập 6 phường thuộc thị xã Sa Pa (phường Cầu Mây, phường Hàm Rồng, phường Ô Quý Hồ, phường Phan Si Păng, phường Sa Pa, phường Sa Pả) và thành lập 6 xã (xã Hoàng Liên, xã Liên Minh, xã Mường Bo, xã Mường Hoa, xã Ngũ Chỉ Sơn, xã Thanh Bình). Cùng với đó, điều chỉnh 11,10 km2 diện tích tự nhiên và 1.225 người của xã Sa Pả về xã Trung Chải.

Sau khi thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa thì Thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường và 10 xã). Tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố); 162 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 136 xã, 18 phường và 8 thị trấn).

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập thành lập Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Sa Pa và thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa.

Tại Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị xã Kinh Môn trên cơ sở toàn bộ 165,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 203.638 người của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; thành lập 14 phường (An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng), 01 xã (Quang Thành) thuộc thị xã Kinh Môn.

Sau khi thành lập, thị xã Kinh Môn có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng và 09 xã: Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Hoành Sơn, Lạc Long, Lê Ninh, Minh Hòa, Quang Thành, Thăng Long, Thượng Quận. Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 207 xã, 45 phường và 10 thị trấn.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn.

Theo Nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An và Yên Thọ). Sau khi thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, thị xã Đông Triều có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 10 phường; tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 02 thị xã và 04 thành phố; 186 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 107 xã, 71 phường và 08 thị trấn.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Thị xã Sa Pa, Thị xã Kinh Môn, Mường Bo, Sa Pả, Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14, Thất Hùng, Ngũ Chỉ Sơn, An Lưu, Hiến Thành, An Phụ, Kinh Môn, Phạm Thái, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hiệp Sơn, Sa Pa, Ô Quý Hồ, Trung Chải, Nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH14, Phú Thứ, Hiệp An