Thursday, September 12, 2019

Báo CAĐN: Triển khai lập Quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030

Ngày 12-9, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có buổi làm việc với Sở KH&ĐT và đại diện các ngành chức năng nhằm triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/99_212521_trien-khai-lap-quy-hoach-tp-da-nang-giai-doan-2021-2030.aspx

Ngày 12-9, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có buổi làm việc với Sở KH&ĐT và đại diện các ngành chức năng nhằm triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở KH&ĐT, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24-11-2017 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc.

Hiện tại, quy hoạch Tổng thể phát triển KT-XH TP đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1866/QĐ-TTg ngày 8-10-2010 chỉ còn hiệu lực đến cuối năm 2020, nên Đà Nẵng cần lập quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phù hợp với Chiến lược phát triển KT-XH của đất nước. Dự thảo về Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 xác định 19 nhiệm vụ nghiên cứu, như: Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu, khảo sát, điều tra; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; xác định quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển TP; phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn TP; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động KT-XH; xây dựng phương án quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng KT-XH; phương án xây dựng vùng liên kết quận, huyện…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra trong bối cảnh TP có nhiều thuận lợi khi đang thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH và điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao Sở KH&ĐT tham mưu lập tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy xin chủ trương thực hiện các bước tiếp theo để kịp thời triển khai ngay cuối năm 2019.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ có cuộc làm việc với đại diện Liên danh Cty Sakae Corporate Advisory, Cty tư vấn Surbana Jurong về tiến độ lập thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế và điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu đơn vị tư vấn thực hiện song song nhiệm vụ thiết kế Chiến lược phát triển KT-XH với Quy hoạch chung để bảo đảm việc xây dựng nội dung đồ án, nhận được sự bàn thảo, phản biện cũng như các quyết định xử lý nội dung công việc.

CÔNG HẠNH

Tìm kiếm:✨

  • UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, KT-XH, Cty Sakae Corporate Advisory, Sở KH, Surbana Jurong, Trần Phước Sơn, Huỳnh Đức Thơ, Quốc Hội Khóa XIV, Chiến lược phát triển, Buổi làm việc, Công ty tư vấn, Quy hoạch đô thị, Đồ án, Tầm nhìn, Liên danh, Bàn thảo, Quy hoạch tổng thể, Quy hoạch, Kết cấu hạ tầng