Monday, September 30, 2019

Báo CAĐN: Lập quy hoạch xây dựng Bệnh viện Bắc Hòa Vang

Ngày 30-9, Văn phòng Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP vừa có Quyết định số 4223/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Bệnh viện Bắc Hòa Vang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/119_213523_lap-quy-hoach-xay-dung-benh-vien-bac-hoa-vang.aspx

Ngày 30-9, Văn phòng Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP vừa có Quyết định số 4223/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Bệnh viện Bắc Hòa Vang. Theo quyết định này, công trình Bệnh viện Bắc Hòa Vang sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang); có ranh giới phía Tây Nam giáp đường quy hoạch dự kiến có mặt cắt ngang 20,5m, phía Đông Nam giáp đường quy hoạch dự kiến có mặt cắt ngang 15,5m, phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch dự kiến có mặt cắt ngang 11,5m, phía Đông Bắc giáp đất công cộng. UBND TP giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư dự án Bệnh viện Bắc Hòa Vang; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các bước lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng công trình này trình UBND TP phê duyệt. Tổng kinh phí phục vụ cho công tác lập quy hoạch hơn 345 triệu đồng.

PHÚ NAM

Tìm kiếm:✨

  • Mặt cắt, Quy hoạch xây dựng, Hòa Sơn, Hòa Vang, Phía đông bắc, Phía tây bắc, Phía tây nam, Phía đông nam, Ủy ban nhân dân thành phố, Lập hồ sơ, Ranh giới, Sở y tế, Quy hoạch, Theo quyết định, Phê duyệt, Văn phòng, Công cộng, Làm chủ, Kinh phí, Công trình