Friday, September 20, 2019

Báo CAĐN: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ đối thoại với người dân về Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt H. Đức Phổ

QUẢNG NGÃI- Tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, dự kiến vào cuối tháng 9-2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ sẽ trực tiếp có buổi đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh (H. Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt H. Đức Phổ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_212977_bi-thu-tinh-uy-quang-ngai-se-doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-du-an-nha-may-xu-ly-rac-thai-ran-sinh-hoat-h-duc-pho.aspx

QUẢNG NGÃI- Tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, dự kiến vào cuối tháng 9-2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ sẽ trực tiếp có buổi đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh (H. Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt H. Đức Phổ.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị của một số hộ dân xã Phổ Thạnh. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh xin lỗi nhân dân xã Phổ Thạnh về những sai phạm của cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị liên quan đến thực thi nhiệm vụ, dẫn đến những sai sót trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt H. Đức Phổ.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ trao đổi với nhân dân để thống nhất về định hướng và các giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày của 3 xã: Phổ Thạnh, Phổ Khánh và Phổ Châu, cũng như xử lý triệt để rác tồn đọng (khoảng 22.500m3)...

Q.N

Tìm kiếm:✨

  • Phổ Thạnh, Đức Phổ, Phổ Châu, Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Lê Viết Chữ, Phổ Khánh, Hộ dân, Rắn, Rác thải, Bí thư tỉnh ủy, Đối thoại, Bí thư, Nhà máy, Tồn đọng, Sinh hoạt, Sai sót, Thống nhất, Rác, Đầu tư xây dựng