Monday, September 23, 2019

Báo Bnews: Lạng Sơn xây dựng các dự án công nghiệp trọng điểm

Ngày 23/9, UBND tỉnh Lạng Sơn ủy quyền cho UBND huyện Cao Lộc tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/lang-son-xay-dung-cac-du-an-cong-nghiep-trong-diem/134505.html

Đây được xem là dự án trọng điểm được tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo triển khai.

Dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hợp thành 1, Hợp thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành thuộc địa bàn xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có tổng diện tích là trên 53,2 ha; tổng mức đầu tư dự án là hơn 404,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2019 – 2023, được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

UBND huyện Cao Lộc cho biết, huyện đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc Nguyễn Duy Anh, dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đặt trụ sở, nhà máy sản xuất, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói chung và Cao Lộc nói riêng.

Mục tiêu của dự án là cụ thể hóa quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn, tạo khu vực sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, khai thác hiệu quả sử dụng quỹ đất, góp phần phát triển công nghiệp địa phương.

Đồng thời dự án sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh, phát huy có hiệu quả lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu và từng bước đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, dự án được ký kết có ý nghĩa quan trọng không chỉ với huyện Cao Lộc mà còn đặc biệt đối với tỉnh Lạng Sơn, nhất là sắp tới tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2019.

Ông Thiệu đề nghị UBND huyện Cao Lộc cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, xây dựng những thủ tục để doanh nghiệp được hưởng những ưu đãi theo đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cũng cho rằng, do dự án xây dựng sẽ ảnh hưởng đến hơn 200 hộ gia đình nên huyện phải tập trung trong giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư cũng cần phải đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật về xây dựng, đáp ứng đủ nguồn vốn để có nguồn lực hoàn thành dự án đúng tiến độ./.

Nguyễn Quang Duy/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn, Xúc tiến đầu tư, Hợp Thành 2, Hợp Thành 1, Nhà đầu tư, UBND huyện Cao Lộc, Công nghiệp trọng điểm, Hồ Tiến Thiệu, Cao lộc, Nguyễn Duy Anh, Cụm công nghiệp, Cửa khẩu, Dự án đầu tư xây dựng, Hợp thành, Nhà đầu tư chiến lược, Khu kinh tế, Dự án trọng điểm, Công tư, PPP