Monday, September 16, 2019

Báo Bnews: Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình của tỉnh, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/chinh-sach-uu-dai-va-ho-tro-dau-tu-vao-khu-kinh-te-thai-binh/133952.html

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Để tăng cường thu hút nhà đầu tư và từng bước hiện thực hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, ngày 16/9, tại Kỳ họp bất thường Hội đông nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình của tỉnh, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/9/2019. Khi đầu tư các dự án thuộc ngành, nghề được khuyến khích đầu tư của tỉnh Thái Bình trong Khu kinh tế Thái Bình thì các doanh nghiệp ngoài việc được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Trung ương còn được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hiện hành của tỉnh, đặc biệt là theo các quy định tại Nghị quyết này.

Theo đó, các nhà đầu tư được ưu đãi về đất đai, hỗ trợ san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu, cụm công nghiệp. Các nhà đầu tư cũng được hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào; hỗ trợ đào tạo lao động và thủ tục hành chính.

Đối với chính sách ưu đãi về đất đai, các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề được khuyến khích đầu tư của tỉnh có tổng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên, không tính vốn lưu động, trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá thì được hưởng tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất khi thuê đất lần đầu và khi hết hạn thuê đất được gia hạn là 0,6%.

Cũng các dự án này có tổng vốn đầu tư dưới 200 tỷ đồng, không tính vốn lưu động và trong trường hợp cũng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá thì được hưởng tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất khi thuê đất lần đầu và khi hết hạn thuê đất được gia hạn là 0,8%.

Đối với chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỉnh Thái Bình hỗ trợ nhà đầu tư 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư có đơn đề nghị và đủ điều kiện theo quy định.

Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu, cụm công nghiệp được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng không quá 7 tỷ đồng cho một cụm công nghiệp, không quá 20 tỷ đồng cho một khu công nghiệp có diện tích dưới 300 ha, không quá 25 tỷ đồng cho một khu công nghiệp có diện tích từ 300 ha đến dưới 500 ha và không quá 30 tỷ đồng cho một khu công nghiệp có diện tích từ 500 ha trở lên.

Trong đó, các nhà đầu tư phải đăng ký trước kế hoạch, nhu cầu hỗ trợ với Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, được chấp thuận đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Nhà đầu tư được nhận hỗ trợ khi hệ thống xử lý nước thải hoàn thành và đi vào hoạt động đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế trở lên.

Các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình còn được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế "Một cửa tại chỗ" tại Trung tâm hành chính một cửa của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình...

Các ngành, nghề tỉnh Thái Bình được khuyến khích đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình gồm các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu, cụm công nghiệp; các dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ; các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, ít gây tác hại đến môi trường...

Theo quyết định năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Thái Bình là Khu kinh tế ven biển có diện tích tự nhiên gần 31.000 ha, bao gồm 30 xã, một thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển của tỉnh Thái Bình.../.

Nguyễn Công Hải/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Khu kinh tế Thái Bình, Cụm công nghiệp, HĐND tỉnh Thái Bình, Xử lý nước thải, Vốn lưu động, Tỷ lệ phần trăm, Thuê đất, Khu kinh tế, Ban hành quy định, Thái Bình, XVI, Đơn giá, Cho thuê đất, Khu công nghiệp, Dự án đầu tư, Thái Thụy, Tiền Hải, Một cửa, Ưu đãi, Tổng vốn đầu tư