Tuesday, September 24, 2019

Báo BizLIVE: Hơn 1.272 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III

Dự án có vốn đầu tư hơn 1.272 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/hon-1272-ty-dong-xay-dung-ha-tang-kcn-ho-tro-dong-van-iii-3521638.html

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) - tỉnh Hà Nam.

Theo chủ trương, dự án trên được thực hiện tại thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô 168,41 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam thi công làm nhà đầu tư.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Vốn đầu tư dự án là hơn 1.272 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 200 tỷ đồng và vốn huy động là hơn 1.072 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư.

N. NGA

Tìm kiếm:✨

  • Đồng Văn III, Thị Trấn Đồng Văn, Tiên Nội, Hoàng Đông, Duy Tiên, UBND Tỉnh Hà Nam, Khu công nghiệp, Kết cấu hạ tầng, Hà Nam, Chủ sở hữu, Dự án đầu tư xây dựng, Vốn đầu tư, Nhà đầu tư, Luật đầu tư, Thủ tướng chính phủ, Theo chủ trương, Ban quản lý, Chủ trương, Đầu tư xây dựng, Tổ chức tín dụng