Saturday, September 14, 2019

Báo Đất Việt: Hải Phòng tháo gỡ công trình sai phạm của DN Trung Quốc

Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc khẩn trương tháo dỡ các nhà tạm xây dựng không phù hợp với quy hoạch trước ngày 28/9/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đất Việt, nguồn bài: http://baodatviet.vn/bat-dong-san/thi-truong/hai-phong-thao-go-cong-trinh-sai-pham-cua-dn-trung-quoc-3387617/

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu công nghiệp An Dương.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt (Trung Quốc) trực tiếp quản lý đã triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt, tỷ lệ lấp đầy KCN An Dương đạt gần 60%.

Tuy nhiên, còn một số thiếu sót, như một số nhà thầu thi công xây dựng nhà tạm tại lô đất CX5 (quy hoạch phê duyệt là đất trồng cây xanh); sử dụng một số khu đất công cộng xây dựng nhà tạm phục vụ công tác điều hành kết hợp sinh hoạt và lưu trú; một số nhà thầu và người làm việc lưu trú và sinh hoạt tại KCN.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt khẩn trương tháo dỡ các nhà tạm không phù hợp trong KCN An Dương. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các khu đất có công trình vi phạm do Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt trực tiếp quản lý, Thanh tra Sở Xây phongftp Hải Phòng nhận định, các công trình vi phạm này đều là nhà lắp ghép bằng các vật liệu nhựa, thép không phải nhà xây kiên cố vì vậy việc tháo dỡ khu nhà sẽ được triển khai nhanh trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt, trước ngày 28/9/2019 phải khẩn trương tháo dỡ ngay các nhà tạm xây dựng không phù hợp với quy hoạch tại lô đất CX5 và đất công cộng, chỉ để lại nhà tạm phục vụ công tác điều hành thi công tại công trường, đồng thời thực hiện ngay việc trồng cây xanh, xây dựng tường bao KCN…

Tuyệt đối không cho phép cán bộ, công nhân của một số nhà thầu sinh sống và lưu trú trong KCN, bên cạnh đó triển khai ngay các thủ tục đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở khẩn trương xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt theo quy định; kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư tháo dỡ công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch.

Giao Công an thành phố và Công an huyện An Dương tăng cường công tác kiểm tra, tuyệt đối không để người làm việc sinh sống và lưu trú trong KCN.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt, các nhà đầu tư thứ cấp và các nhà thầu xây dựng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng và các hoạt động khác trong KCN. Phối hợp với Công an thành phố và huyện An Dương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định tạm trú trong KCN.

Minh Thái

Tìm kiếm:✨

  • KCN An Dương, CX5, Khu công nghiệp An Dương, UBND TP Hải Phòng, Nhà lắp ghép, Công an huyện An Dương, Tháo dỡ, Nhà thầu xây dựng, Lưu trú, Nguyễn Văn Tùng, Khu công nghiệp, Lô đất, An Dương, Tháo gỡ, Chủ tịch ubnd thành phố, Nhà thầu, Nghiêm chỉnh, Thi công xây dựng, Đôn đốc, Thứ cấp