Wednesday, September 11, 2019

Báo ANTĐ: Khiếu nại tố cáo vẫn phức tạp, nguy cơ hình thành điểm 'nóng' ở một số dự án nhà sai phép

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) từ đầu năm đến nay có giảm song vẫn diễn biến phức tạp, một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm 'nóng' như nhà ở, môi trường…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/khieu-nai-to-cao-van-phuc-tap-nguy-co-hinh-thanh-diem-nong-o-mot-so-du-an-nha-sai-phep/824984.antd

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Chiều nay, 11-9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác giải quyết KN, TC năm 2019 của Chính phủ.

Thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo này, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, tình hình KN, TC từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều địa phương có tỷ lệ giải quyết KN, TC đạt cao (trên 90%)…

Dù vậy, theo đánh giá của Chính phủ, KN, TC của công dân vẫn diễn biến phức tạp, trong đó trên một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm “nóng” là: Môi trường; liên quan đến đất nông - lâm trường; liên quan đến quyền của người mua nhà ở một số dự án sai phép, nhà ở trong các khu nghỉ dưỡng…

Đáng chú ý, một số vụ việc KN, TC liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp có quy mô lớn nhưng việc xem xét, giải quyết quyền lợi của người bị thu hồi đất chưa thấu đáo, kịp thời nên tiếp tục diễn ra rất gay gắt.

Cũng theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, trong công tác tác tiếp dân, vẫn còn địa phương, đơn vị (nhất là ở cấp cơ sở) chưa thực hiện tốt, một số nơi người đứng đầu còn ngại tiếp hoặc né tiếp dân giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người.

Một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải quyết KN, TC đạt thấp hơn so với mục tiêu đã đề ra nhự các Bộ: Xây dựng (11,4%), Tài nguyên Môi trường (50%), Tư pháp (62,5%); các tỉnh: Quảng Ngãi (56,6%), Bắc Kạn (57,4%), Lai Châu (66,7%), Nam Định (67,0%), Hưng Yên (67,6%)...

Tính chung, từ đầu năm 2019, có 478.237 lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước KN, TC, kiến nghị, phản ánh.

Qua giải quyết KN, TC, các cơ quan có thẩm quyền đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 24,1 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 597 người (đã xử lý 388 người), chuyển cơ quan điều tra 20 vụ, 26 đối tượng.

Riêng Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.640 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm (tăng 24% so với năm 2018) thực hiện pháp luật về KN, TC tại 2.751 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện 623 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 425 tổ chức, 628 cá nhân, xử lý kỷ luật 19 tổ chức, cá nhân.

Duy Tiến

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra chính phủ, KNTC, Khiếu nại, Lê Minh Khái, Sai phép, Tổng thanh tra chính phủ, Công dân, Kiến nghị, Đầu tư xây dựng, Tài nguyên môi trường, Tố cáo, Lâm trường, Thu hồi, Đất đai, Thay mặt, Diễn biến phức tạp, Thẩm quyền, Phức tạp, Tiềm ẩn, Cơ quan hành chính