Saturday, September 7, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội: Xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Hà Nội yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý dứt điểm vi phạm 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-xu-ly-trach-nhiem-ca-nhan-don-vi-chua-thuc-hien-nghiem-chi-dao-cua-pho-thu-tuong/824466.antd

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3832 chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-9-2019.

Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, UBND TP đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Thanh tra Thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

"Xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ", văn bản chỉ đạo nêu rõ.

Phú Khánh

Tìm kiếm:✨

  • Mương Nghĩa Đô, Phan Kế Bính, Nghĩa Đô, Mương, Nghiêm, Phó thủ tướng, Trương Hòa Bình, Chủ tịch ubnd thành phố, Vướng mắc, Ba Đình, Đôn đốc, Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Ủy ban nhân dân thành phố, Tiếp thu, Dự thảo, Kiến trúc, Tài nguyên, Tham mưu, Ủy ban nhân dân