Tuesday, September 24, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội: Chỉ đạo xử lý triệt để 10 vụ vi phạm đê điều

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong tháng 8-2019, trên địa bàn Thành phố Hà Nội phát sinh 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, tăng 4 vụ so với tháng 7-2019...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/ha-noi-chi-dao-xu-ly-triet-de-10-vu-vi-pham-de-dieu/826516.antd

ANTĐ

Tìm kiếm:✨

  • Đê điều, Triệt để, Vi phạm pháp luật, Phát sinh, Số liệu, Vi phạm, Thống kê