Wednesday, September 25, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội: 9 tháng mới giải ngân vốn đầu tư công được 30%, 71 công trình chậm tiến độ

Trong số hơn 52.500 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công của thành phố Hà Nội năm 2019, gần hết 9 tháng đầu năm, mới chỉ giải ngân được 29,9%, thấp hơn nhiều mức giải ngân bình quân của cả nước (49,14%). Cùng đó, nhiều dự án, công trình vẫn đang chậm tiến độ…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-9-thang-moi-giai-ngan-von-dau-tu-cong-duoc-30-71-cong-trinh-cham-tien-do/826737.antd

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội với các quận, huyện, thị xã vào sáng nay, 26-9, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã của Hà Nội đến thời điểm này cơ bản là chậm, nhất là ở cấp thành phố.

Cụ thể, năm 2019, tổng kế hoạch vốn cho đầu tư công của toàn Thành phố Hà Nội là 52.525 tỷ đồng, trong đó chi cấp Thành phố 31.490 tỷ đồng, chi cấp huyện 21.035 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, sau gần 9 tháng triển khai, toàn Thành phố mới giải ngân được 29,9% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 9 tháng khoảng 34%.

Mức giải ngân này đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 45,64%) và thấp hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước (49,14%).

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, nguyên nhân của việc thực hiện và giải ngân vốn chậm kế hoạch đầu tư công năm 2019 là do các dự án khởi công cuối năm 2018 đã tạm ứng hợp đồng, sang đầu năm 2019, chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện hoàn trả khối lượng đã ứng.

Đối với các dự án khởi công mới, mất nhiều thời gian thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt, dẫn đến mở thầu và khởi công chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, còn nguyên nhân liên quan đến giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, cụ thể còn 21 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng và 18 dự án vướng mắc thủ tục đầu tư. Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư chưa tích cực hoàn thiện hồ sơ để giải ngân triệt để….

Thảo luận về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, không thể đổ lỗi cho vướng mắc trong giải phóng mặt bằng mà trách nhiệm chính dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chậm chính là do các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa làm hết trách nhiệm. Do vậy, cần phải kiểm điểm nghiêm túc.

Trước đó, ngày 12-9, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của Thành phố, các quận, huyện, sở ngành được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải hàng tuần tổ chức giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ từng dự án để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng 71 công trình đang chậm tiến độ.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận Tải, Công Thương, NN&PTNN… đôn đốc và thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt 39 công trình khởi công mới còn lại của năm 2019…

Duy Tiến

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Mạnh Quyền, Giải ngân, NN&PTNN, Cấp thành phố, Vốn đầu tư, Sở kế hoạch và đầu tư hà nội, Mở thầu, Thấp hơn, Khởi công, Giao ban, Nguyễn Quốc Hùng, Gần hết, Sở kế hoạch và đầu tư, Giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hết trách nhiệm, Tiến độ, Cấp quận, Vướng mắc, Kiểm điểm