Friday, September 20, 2019

Báo ANTĐ: Hà Nội: 2.331 cơ sở cần xử lý vi phạm về phòng cháy

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4733/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4-7-2017 của HĐND thành phố, quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/ha-noi-2331-co-so-can-xu-ly-vi-pham-ve-phong-chay/826079.antd

ANTĐ

Tìm kiếm:✨

  • Chữa cháy, Cháy, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hội đồng nhân dân, Trên địa bàn, Phê duyệt, Vi phạm, Ban hành, Điều chỉnh, Bổ sung, Cơ sở, Xử lý, Quy định