Saturday, September 28, 2019

Báo ANTĐ: Đề xuất để Hà Nội tự quyết chi trả thu nhập cho cán bộ, công chức

Bên cạnh việc đề xuất thí điểm không tổ chức HĐND phường, Bộ Nội vụ cũng đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội về quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/de-xuat-de-ha-noi-tu-quyet-chi-tra-thu-nhap-cho-can-bo-cong-chuc/827072.antd

Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù với TP Hà Nội

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường thuộc các quận, thị xã của thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội.

Ngoài việc, đề xuất không tổ chức HĐND ở 12 quận và thị xã Sơn Tây, Bộ Nội vụ còn đề xuất thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội về kinh tế; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý...

Cụ thể, trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và xây dựng, Dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với 8 nhóm nội dung trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng. Trong đó, HĐND thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thuộc Thành phố quản lý.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội được quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố Hà Nội do HĐND thành phố Hà Nội quy định.

Trong lĩnh vực đất đai, nông, lâm nghiệp và môi trường, HĐND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ có quy mô trên 20ha sang mục đích khác theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

An Nhiên

Tìm kiếm:✨

  • HĐND thành phố Hà Nội, Chi thu, Thị xã Sơn Tây, Ngạch bậc, Tự quyết, Thí điểm, Bộ nội vụ, Tp Hà Nội, Trồng lúa, Hội đồng nhân dân, Đặc dụng, Phòng hộ, Chi trả, Công chức, Ủy quyền, Viên chức, Đặc thù, Dự thảo, Đất rừng, Lâm nghiệp