Friday, September 20, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế

(ĐCSVN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 và quy định pháp luật về quy hoạch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/kinh-te/quy-hoach-xay-dung-dao-phu-quoc-theo-dinh-huong-khu-kinh-te-535931.html

Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế (Ảnh minh họa:zing.vn)

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 và quy định pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 739/TTg-CN ngày 8/6/2018 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Trước đó, tại văn bản số 739/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc và lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt./.

Mạnh Hùng

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 11/NQ-CP, Đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang, Khu kinh tế, Quy hoạch xây dựng, Đảng cộng sản việt nam, Kiên Giang, Quy hoạch tổng thể, Đơn vị hành chính, Tầm nhìn, Thủ tướng chính phủ, Định hướng, Quy hoạch, Thời kỳ, Văn bản, Đồng bộ, Phát triển kinh tế