Tuesday, September 10, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Hà Nội giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và yêu cầu phải xong trước ngày 31/12/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xa-hoi/ha-noi-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-khieu-nai-to-cao-dong-nguoi-phuc-tap-keo-dai-534601.html

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, xác định rõ 4 tiêu chí giải quyết các vụ việc là: khiếu nại, tố cáo đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; vụ việc khiếu nại đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại; vụ việc tố cáo đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục tố cáo; vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người hoặc đơn lẻ nhưng ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp công dân định kỳ tại quận Hà Đông cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Thời gian thực hiện như sau: triển khai thực hiện đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài do thành phố Hà Nội tổng hợp theo các tiêu chí của Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ qua 5 bước: tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết xong trước ngày 30/9/2019; thống nhất phương án giải quyết vụ việc của cấp lãnh đạo Thành phố xong trước ngày 31/10/2019; tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo xong trước ngày 30/11/2019; trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định phương án giải quyết xong trước ngày 15/12/2019; tổ chức thực hiện và công khai kết quả, phương án giải quyết xong trước ngày 31/12/2019.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, báo cáo kết quả giải quyết, kết quả thực hiện đối với các vụ việc theo văn bản của Thanh tra Chính phủ; rà soát, lập danh sách, báo cáo kết quả giải quyết, kết quả thực hiện các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trình Chủ tịch UBND Thành phố có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, gửi danh sách, kết quả về Thanh tra Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

Tường Vy

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Tố cáo, Đông người, Cơ quan hành chính, Cấp lãnh đạo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trật tự công cộng, Thanh tra chính phủ, Công dân, Trình tự, Lập danh sách, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Đơn lẻ, Hội đồng nhân dân thành phố, Phức tạp, Rà soát, Dứt điểm, Hà Đông, Thẩm quyền, Định kỳ