Saturday, July 6, 2019

Báo Zing: Di chuyển que diêm tạo thành 3 hình vuông bằng nhau

Với 3 bước, bạn hãy dịch chuyển que diêm để tạo thành 3 ô vuông bằng nhau.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Không gian - Kiến trúc, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: http://news.zing.vn/video-di-chuyen-que-diem-tao-thanh-3-hinh-vuong-bang-nhau-post963279.html

Phương Hà Video: MindYourDecision

Tìm kiếm:✨

  • Hình vuông, Bằng nhau, Dịch chuyển, Tạo thành, Di chuyển