Monday, July 15, 2019

Báo VOV: Bình Định lập đoàn kiểm tra sai phạm tại Vĩnh Thạnh

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-lap-doan-kiem-tra-sai-pham-tai-vinh-thanh-932486.vov

Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định cho biết, vừa nhận được văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra nội dung liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2018 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh, theo phản ánh của cơ quan kiểm toán và thực hiện thanh tra theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định.

Trước đó, báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Bình Định đã đề cập đến sai phạm của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh trong công tác nghiệm thu và làm tăng chi phí đầu tư đối với hạng mục Nâng cấp đường vào khu sản xuất các thôn xã Vĩnh Sơn - giai đoạn 1 của dự án Đường bê tông xi măng giao thông liên bản, thôn.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định Lê Hoàng Nghi cho biết: “UBND tỉnh giao Thanh tra chủ trì, Thanh tra tỉnh trao đổi với Sở Tài chính để nắm thông tin. Khi nào Thanh tra tỉnh yêu cầu thì tỉnh phối hợp. Họ yêu cầu gì thì tỉnh phối hợp việc đó, nhưng hiện nay Thanh tra tỉnh chưa liên lạc”./.

Tìm kiếm:✨

  • Lê Hoàng Nghi, Vĩnh Thạnh, UBND tỉnh Bình Định, Ban quản lý dự án, Quản lý dự án, Vĩnh Sơn, Sở tài chính, Đoàn kiểm tra, Đầu tư xây dựng, Bình Định, Kiểm toán, Xi măng, Sai phạm, Nghiệm thu, Thanh tra