Saturday, July 20, 2019

Báo Thanh Tra: Cục III triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Chiều 19/7, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và chỉ đạo hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/cuc-iii-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-cuoi-nam_t114c1059n151549

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CN

Báo cáo tại hội nghi cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục III đã tập trung triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động thực hiện và có giải pháp hiệu quả, đặc biệt chú trọng các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra giao, góp phần hoàn thành nhiều vụ việc, đảm bảo thời gian, tiến độ theo yêu cầu.

Trong năm 2019, Cục III có 3 cuộc thanh tra của năm 2018 chuyển sang. Hiện nay, đang hoàn thiện dự thảo kết luận cuộc thanh tra tại Kiên Giang; cuộc thanh tra tại Trà Vinh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý cơ bản nội dung báo cáo kết luận; đối với cuộc thanh tra tại Bình Phước, đã hoàn tất thanh tra trực tiếp và đang dự thảo báo cáo kết luận.

Ngoài ra, Cục III đã hoàn thành báo cáo kiểm tra rà soát những trường hợp khiếu nại liên quan đến đất nông lâm trường theo Chỉ thị số 01/CT-TTg, đã được đồng ý 39 trường hợp, còn 3 trường hợp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đang xem xét.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn lưu ý, quá trình kiểm tra, rà soát các vụ việc, Cục III cần xem xét từ nhiều góc độ, toàn diện, công tâm và khách quan. Ảnh: CN

Triển khai kế hoạch năm 2019 và kế hoạch số 2204 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện các cuộc thanh tra năm 2019, Cục III đã tâp trung triển khai 2 vụ việc tại tỉnh Bến Tre và Đồng Nai. Đến thời điểm này, đã hoàn thành việc khảo sát và trình thành lập đoàn thanh tra trực tiếp tại Đồng Nai theo quy định, chuẩn bị tiến hành khảo sát tại tỉnh Bến Tre.

Về công tác kiểm tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục III có 41 vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 20 vụ việc mới được giao trong năm 2019 và 21 vụ việc năm 2018 chuyển sang. Đến nay, có 8 vụ việc Thủ tướng giao có văn bản đồng ý; 10 vụ việc lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký văn bản, báo cáo gửi Thủ tướng chưa có ý kiến và 23 vụ việc đang tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục III đã tham mưu tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo báo cáo các vụ việc phục vụ Tổ Công tác theo Quyết định số 1849 và Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ để hướng dẫn các địa phương thống kê, tổng hợp và phân loại, phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát và biện pháp giải quyết…

Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CN

Tại hội nghị, cán bộ công chức Cục III đã nêu lên một số khó khăn cũng như đề xuất, kiến nghị giải pháp liên quan đến việc điều động phương tiện, thủ tục về công lệnh nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn được thuận tiện hơn.

Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây đã giải thích những nội dung mà cán bộ công chức quan tâm đề xuất; đồng thời thông tin cụ thể hơn về tiến độ thực hiện đối với một số cuộc thanh tra…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã ghi nhận những kết quả mà Cục III đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Tổng Thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao, cũng như đánh giá cao sự gắn bó, chia sẻ và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức Cục III trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu lãnh đạo Cục III chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt; cần nâng cao hiệu quả, chất lượng, đảm bảo đúng quy định pháp luật các dự thảo kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện đúng tiến độ đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao; các vụ việc mà các cơ quan Trung ương chuyển đến, các địa phương nhờ phối hợp, hướng dẫn giải quyết. Quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, cần xem xét từ nhiều góc độ, toàn diện, công tâm và khách quan.

Cảnh Nhật

Tìm kiếm:✨

  • III, Đặng Công Huẩn, Tổng thanh tra, Trần Văn Mây, Công lệnh, Tổng thanh tra chính phủ, Thanh tra chính phủ, Cán bộ công chức, Khiếu nại, Công tâm, Thanh tra, Phó thủ tướng thường trực, Trương Hòa Bình, Bến Tre, Dự thảo