Friday, May 3, 2019

Báo Đấu Thầu: Gói tổng thầu Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Đề xuất chọn Liên danh VNPT- SVTECH – iSoftware

Liên danh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Công ty CP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (SVTECH) - Công ty iSoftware vừa được đề xuất là nhà thầu thực hiện Gói thầu 'Khảo sát bổ sung, lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư' (gói tổng thầu dự án) theo Điều 26 Luật Đấu thầu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-thau/goi-tong-thau-du-an-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-de-xuat-chon-lien-danh-vnpt-svtech-isoftware-96893.html

Bộ Công an đề xuất lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói tổng thầu Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Điều 26 Luật Đấu thầu. Ảnh: Lâm Phương

Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư

Bộ Công an cho biết, ngày 12/11/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 71/2018/QH14 bổ sung kế hoạch vốn cho Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 230 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Công an.

Ngày 1/3/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu tiến độ phải thực hiện đúng quy định của Luật Căn cước công dân, chậm nhất ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của luật này. Do vậy, nếu việc xây dựng Dự án không sớm được tổ chức thực hiện thì sẽ không đảm bảo tiến độ đề ra.

Bộ Công an đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án từ 3.367 tỷ đồng giảm xuống còn 3.085 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện Dự án là ngân sách nhà nước. Số kinh phí còn lại chưa được bố trí để triển khai Dự án là 2.855 tỷ đồng cần được ưu tiên bố trí trong 2 năm 2019 - 2020.

Trước mắt, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép cân đối các nguồn vốn hợp pháp của Bộ để ứng vốn thực hiện một số nội dung cấp bách của Dự án như: nhập dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu và một số hạng mục khác để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

Thời gian qua, Bộ Công an đã tạm ứng kinh phí từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ để triển khai một số công việc của Dự án như: đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho công an các đơn vị, địa phương và tổ chức thu thập dữ liệu thông tin dân cư trên toàn quốc đạt tỷ lệ 95%.

Vì sao đề xuất chọn VNPT- SVTECH - iSoftware?

Theo Bộ Công an, với quy mô và phạm vi, tính chất công việc, gói tổng thầu dự án nêu trên không thuộc các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu và các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Luật Đấu thầu. Bên cạnh đó, việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế theo quy định không đảm bảo được mục tiêu của Dự án. Cụ thể, Điều 10 Luật Căn cước công dân quy định: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”. Các nội dung liên quan đến thiết kế sơ bộ Dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, các yêu cầu nghiệp vụ… cần được bảo mật. Do vậy, việc tổ chức đấu thầu, phát hành hồ sơ mời thầu (trong đó có các thông tin liên quan) cho nhiều nhà thầu sẽ không đảm bảo yêu cầu về tính bảo mật nêu trên.

Trong Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cũng giải thích lý do vì sao đề xuất chọn Liên danh VNPT - SVTECH - iSoftware là nhà thầu thực hiện gói tổng thầu dự án trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu. Bộ Công an đánh giá cả 3 thành viên của Liên danh đều là những đơn vị có năng lực và kinh nghiệm, có thể tổ chức triển khai đồng thời nhiều hạng mục công việc trong thời gian ngắn, đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống, kết nối yêu cầu nghiệp vụ trong và ngoài ngành, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án. Cụ thể, VNPT là tập đoàn nhà nước hàng đầu của Việt Nam về phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, doanh thu bình quân 3 năm gần đây đạt 45.710 tỷ đồng. VNPT đã và đang được Chính phủ giao nhiều dự án quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử… Còn SVTECH là doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp và triển khai các sản phẩm/giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin với quy mô lớn của quốc gia và khu vực; doanh thu bình quân 3 năm gần đây là 2.400 tỷ đồng. SVTECH là đơn vị cung cấp và triển khai các trung tâm dữ liệu của nhiều bộ, ngành, ngân hàng trên cả nước… Công ty iSoftware là đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của ngành công an, thực tế đã triển khai nhiều đề án, dự án và nhiệm vụ công nghệ thông tin trong ngành công an, đảm bảo yêu cầu cao về bảo mật an toàn thông tin; doanh thu bình quân 3 năm gần đây đạt gần 40 tỷ đồng…

Bộ Công an khẳng định sẽ huy động các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương tham gia cùng Liên danh nhà thầu VNPT - SVTECH - iSoftware để tổ chức triển khai, thực hiện Dự án, đảm bảo chỉ đạo xuyên suốt, tập trung để đạt kết quả trong thời gian sớm nhất theo quy định của Luật Căn cước công dân đề ra.

Khánh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Tổng thầu, Vnpt, Lâm Phương, Khánh Ngọc, Bảo mật, Bộ công an, Trung tâm dữ liệu, Chỉ định thầu, Chính phủ điện tử, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Doanh thu, Văn phòng chính phủ, Doanh nghiệp việt nam, Dự án, Pháp luật, Giải pháp