Thursday, April 4, 2019

Báo KTNT: Công khai xin lỗi dân, các tổ chức vì trễ hẹn giải quyết TTHC

Mới đây, một số phòng chức năng của UBND TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã gửi thư công khai xin lỗi dân và các tổ chức, vì trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/cong-khai-xin-loi-dan-cac-to-chuc-vi-tre-hen-giai-quyet-tthc-post26708.html

Được biết, qua thống kê, rà soát thấy, Phòng LĐ – TB&XH, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị của UBND TP. Thanh Hóa còn tồn đọng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn bị chậm trễ, trả kết quả không đúng theo phiếu hẹn.

Thư xin lỗi của Phòng Tài chính - Kế hoạch (UBND TP. Thanh Hóa)

Theo đó, vào ngày 2/4, các phòng chức năng nêu trên đã gửi thư công khai xin lỗi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, vì giải quyết TTHC chậm trễ.

Ngoài gửi thư công khai xin lỗi, các phòng, ban nêu trên còn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thụ lý, xử lý hồ sơ. Cam kết không để tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn trong thời gian tới và nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, công dân, để ngày càng hoàn thiện, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thư xin lỗi của Phòng TN&MT (UBND TP. Thanh Hóa)

Trước đó, để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC và hạn chế, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, vào ngày 22-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phải công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho các tổ chức, công dân theo quy định.

Văn Cương - Xuân Sơn

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, Ủy ban nhân dân, Hồ sơ, Giải quyết, Rà soát, Cải cách, Xin lỗi, Thanh Hóa, Văn bản, Khắc phục, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch, Gia hạn, Phục vụ, Đăng ký, TN&MT, Hạn chế, Kế hoạch, Hoàn thiện, Thông báo, Thụ lý, Cải cách hành chính