Tin mới cập nhật

Monday, November 11, 2019

01

Báo Tổ Quốc: Chàng trai 9X biến căn hộ tập thể cho thuê rộng 30m² thành tổ ấm đẹp như cổ tích với chi phí 10 triệu đồng ở Hà Nội

02

Báo CAĐN: Tiếp tục xử lý hành chính liên quan dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

03

Báo Thanh Hóa: Vì sao người làng nghề không muốn vào làng nghề

04

Báo CAĐN: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

05

Báo VietnamPlus: Tham vấn ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai

06

Báo Công Thương: Cần chi tiết hơn các phương án, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng

07

Báo Nhân Dân: Ðiều chỉnh giá đất phù hợp thực tế

08

Báo Nhân Dân: Tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

09

Báo Quốc Hội TV: THU HỒI ĐẤT TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CẦN LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CỬ TRI

10

Báo Đồng Nai: Phát triển công nghiệp miền núi

11

Báo Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa